Krátko o nás

О nás

Zakarpatské regionálne centrum pre sociálnu a pracovnú rehabilitáciu a profesionálnu orientáciu „Vybir“ bolo založené 17. decembra roku 2001. Poslaním centra je zapojiť ľudí so zdravotným postihnutím v Zakarpatskej oblasti do spoločensky užitočných aktivít. Centrum „Vybir“ pracuje v programe „Integrácia“ pre profesionálnu rehabilitáciu zdravotne postihnutých. Cieľom programu „Integrácia“ je ochrana zákonných práv a záujmov osôb so […]

Read more